Nơi tìm người chia sẻ, mua chung VIP.

Kể từ hôm nay 28/01/2019, thread này là nơi mọi người có thể thoải mái đăng bài để tìm người chung VIP.

Có mấy điều lưu ý như sau:

  1. Mỗi người chỉ đăng 1 lần.
  2. Các bạn vào sau, PM trực tiếp cho người đăng để nói chuyện với nhau, không được quote bài.
  3. Sau khi đã tìm được người chia sẻ, nên update bài của mình là đã tìm được người chung.
  4. Nếu trong quá trình chung có vấn đề xảy ra thì lưu ý như sau:
    • Đây là bạn tự nguyện chia sẻ, mọi vấn đề cá nhân bạn tự giải quyết. Phía diễn đàn sẽ chỉ làm việc với người chủ account VIP.
    • Có vấn đề PM ngay đến mình, mình sẽ hỗ trợ các bạn làm giấy phép mới nhưng lưu ý số lần clear giấy phép sẽ không được tạo lại.
    • Sau khi được giải quyết vấn đề, phải update lại bài tìm người chia sẻ về trạng thái ban đầu, có nghĩa là bỏ dòng đã tìm được người chung đi.

Sau bài này 1 ngày, mình sẽ xóa tất cả các thread riêng lẻ liên quan đến việc chia sẻ VIP. Mọi vi phạm sẽ bị phạt từ nhẹ là cảnh cáo đến nặng thì là nặng nhất.

Happy modding!My Animal School Romance : Romance You Choose v1.0.0 [Mod]

Leave a Reply

Your email address will not be published.